بوش و یاتاقـانهای خاص | سدید دوار انرژی رستا

بوش و یاتاقـانهای خاص

جــداکننده روغن، نشت بندگاز و همچنین سیل های روغن کاری

بوش ها و یاتاقان های خاص

یاتاقان ها و بوشها عمدتا َ از نوع مونومتال یا تری متال می باشند و در تجهیـزات خاص که عموماَ پمپها وکمپرسورهای رفت و برگشتی هستند مورد استفاده قرار می گیرند .

یاتاقانهای کفشکی ( cross head shoe ) نمونه ای از یاتاقانهای خاص هستند .

0/5 (0 نظر)