یاتاقانهـای تراست | سدید دوار انرژی رستا

یاتاقانهـای تراست

طراحی یاتاقانهـای تراست لقمـه ای

یاتاقانهـای تراست

درقسمت مهارنیروهای محوری نیزتحولی درطراحی صورت پذیرفته است که نتیجـه آن طراحی یاتاقانهـای تراست لقمـه ای می باشـد .
دراغلب این نوع یاتاقانها نیز با استفاده از مجموعه کمکی تحت عنوان صفحــات هم سطـح کننده ( leveling plates ) بار اعمـالی بریک قسـمت از یاتاقان تراست به کل آن منتقل شده و از آسیب احتمالی و اعمال فشار متمرکز به یک نقطه جلوگیری به عمل می آورد .

5/5 (1 نظر)